kitpvp_logo

Op de KitPvP server kun je gaan PvP’en tegen andere spelers.

Je moet eerst een arena kiezen d.m.v de kompas in je inventory die je krijgt als je de KitPvP server joint.

Als je klikt krijg je een menu met de verschillende arena’s.
Je joint een arena door op een item in je menu te klikken.

Daarna wordt je geteleporteerd naar de wachtlobby en kun je d.m.v de klok in je inventory op dezelfde manier een kit kiezen.

Na een halve minuut start de KitPvP en kun je vechten.