creative_logo

In de Creative servers heb je plots van 64 bij 64.
Je kunt een vrij plot claimen met /plot claim of een willekeurig plot dat vrij is met /plot auto.
Wanneer een plot is geclaimd wordt de plot afgebakend met stone slabs. Vrije plots worden afgebakend met quartz slabs.
Je kunt een bouwer aan je plot toevoegen met /plot add en teleporteren naar je plot met /plot home.

De server maakt gebruik van eigen ranks. Wanneer je Creative voor het eerst speelt zul je de rank Arbeider hebben. Dan kun je 1 plot claimen.
Je kunt elke maand een hogere rank vragen door /rankup te typen, elke rank heeft een extra plot dat je kunt claimen.
De verschillende ranks in volgorde zijn: Arbeider, Werfleider, Ondernemer, Aannemer, Architect.
Je kunt dus maximum 5 plots bezitten.

Als Diamond donator kun je 8 plots claimen en als Emerald donator kun je 10 plots claimen en verschillende WorldEdit commands uitvoeren.
Volgende commands kun je gebruiken: //help, //copy, /clearclipboard, //hcyl, //cyl, //hsphere, //sphere, //pyramid, //hpyramid, //undo, //redo, /ascend, /descend, /ceil, /thru, //jumpto, //wals, //fixwater, //fixlava, //pos1, //pos2, //hpos1, //hpos2, //wand, //set, //center, //line.